Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.12.2021

§ 71 Vuosisuunnitelma 

Valmistelija

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Perustelut

Vuosisuunnitelma on tarkoitettu lautakunnan, johtokunnan tai kaupunginhallituksen käyttöön johtamisen välineeksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 15.11.2021. 

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen talousarvion, taloussuunnitelman ja palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisestä sekä niiden toteuttamisen valvonnasta.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on laatinut vuodelle 2022 ohjeiden mukaisen vuosisuunnitelman.

Osaksi vuosisuunnitelomaa on otettu henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoinnin suunnitelmat.

 

Päätös

Hyväksyttiin täsmennyksellä. 

 

Toimitusjohtaja muutti päätösesitystä kuulumaan seuraavasti:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, 

että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen laatima vuosisuunnitelma vuodelle 2022 hyväksytään 

lisättynä lukuun 5 liitetyllä maininnalla ”Johtokunta ottaa käsittelyyn hiilineutraalisuustavoitteen 

huomioivan kalustohankintoja ja uusiutuvaa polttoaineratkaisua koskevan suunnitelman.”