Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.6.2021

§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolo-oikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden Tuomi Logistiikka Oy:n kilpailutus-asiantuntija Atte Jussilalle pykälän 29 ajaksi sekä Tampereen kaupungin hankearkkitehti Kristiina Koskiaholle ja controller Ville Taivassalolle pykälän 30 ajaksi.

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella. 

Päätös

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden Tuomi Logistiikka Oy:n kilpailutus- asiantuntija Atte Jussilalle ja lakimies Kirsikka Kivimäelle pykälän 35 ajaksi sekä Tampereen kaupungin hankearkkitehti Kristiina Koskiaholle ja controller Ville Taivassalolle pykälän 31 ajaksi.

 

Otetaan käsittelyyn lisäpykälä 35: hankintaoikaisuvaatimus: linja-autojen huolto- ja korjauspalveluiden ulkoisten hankintojen kilpailutus.

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams- kokouksella.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)