Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.6.2021

§ 33 Kuukausiraportti 5/2021 

TRE:1998/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Eveliina Högerman, puh. 041 730 9331 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa. 

 

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä esitetyn toukokuun 2021 kuukausiraportin.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Minna Talonen poistui klo 14:45 joten toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi vaihdettiin varalla ollut Pekka Kivekäs


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)