Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.6.2021

§ 29 Pöytäkirjan tarkastaminen 

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Joanna Leino ja Katri Pihlaja (varalle Minna Talonen ja Pekka Kivekäs).

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Joanna Leino ja Minna Talonen (varalle Pekka Kivekäs).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)