Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 31 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen varikon uudisrakennuksen tarveselvitys 

TRE:4445/10.03.06/2021

Valmistelija

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Eveliina Högerman, puh. 041 730 9331 etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Controller Ville Taivassalo:

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on varikkotoimintoihin liittyvässä käsittelyssään jo 2017 todennut, että Jokipohjantie 24:n varikko on elinkaarensa päässä ja että TKL:n varikkotoiminnoille ryhdytään etsimään aktiivisesti korvaavia tiloja, jonne toiminnot voidaan siirtää. Tämän pohjalta on vuonna 2018 tehty tarveselvitys.

Joukkoliikenteen rakenteelliset muutokset eivät kuitenkaan tuolloin vielä tukeneet selvityksen mukaisten rakennustöiden aloittamista.

Joukkoliikenteeseen kohdistuvat uudet tekniset vaatimukset yhdessä tilaajan ja tuottajan uuden tuotantosopimuksen kanssa edellyttävät nyt varikkotoimintoja koskevan tarveselvityksen päivittämistä.

Kaupungin oman tuotannon säilyttämistä ja kehittämistä on eri luottamuselimissä pidetty aina tärkeänä kun asia on ollut esillä. Edellinen edellyttää myös taloudellisia kestäviä ja onnistuneita panostuksia oman tuotannon kilpailukyvyn kehittämiseen. Tätä taustaa vasten on perusteltua löytää varikkoratkaisu, joka tukee pitkällä aikavälillä kaupungin joukkoliikennekokonaisuutta ja on myös taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltu ja tarkoituksenmukainen.

 

Hankearkkitehti Kristiina Koskiaho:

TKL on toiminut vuosikymmeniä Jokipohjantien varikkotontilla. Nykyisten toimintojen kannalta kiinteistön tilankäytön on raportoitu olevan tehotonta ja epätaloudellista sekä tilojen toiminnallisesti epätarkoituksenmukaiset ja kunnon suhteen raskasta perusparannusta tarvitsevat.

Uusien varikkotilojen rakennuttaminen edellyttää tätä varten tehtävää tarveselvitystä koskien noin 100 linja-autoa ja niiden tukitoimintoja. Tarveselvityksessä huomioitavaksi tulee myös mahdolliset omalle tuotannolle operoitavaksi varattavat liikennekokonaisuudet. Varikko voidaan toteuttaa yhdellä tontilla tai jaettuna kahteen tonttiin idässä ja lännessä. Alustavat tonttiselvitykset toteutetaan tonttipäällikön toimesta. Kun sijainti, joka voi olla myös nykyinen Nekalan tontti tai kaksi uutta tonttia, varmistuu, kilpailutetaan tarveselvityksen arkkitehti. Kitian osalta hankkeen enimmäisarvona on varauduttu noin 10 miljoonan euron budjettiin.

 

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että TKL aloittaa varikon uudisrakennusta koskevan tarveselvityksen tekemisen yhteistyössä Kitian, omistajaohjauksen ja Nyssen kanssa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Arto Vuojolainen, sitar, Kristiina Koskiaho, Ville Taivassalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)