Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.6.2021

§ 34 Toimitusjohtajan katsaus 

TRE:1222/00.01.02/2021

Valmistelija

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Eveliina Högerman, puh. 041 730 9331 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa annetaan selvitys Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaneista tekijöistä, sekä muista joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista.

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi toimitusjohtaja katsauksen.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)