Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.6.2021

§ 30 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

 

Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin:

                                    

Toimitusjohtaja 10.6.2021 §13 Linja-autovarikon polttoaine- ja vuorokausihuollon uuden valvontajärjestelmän hankinta

 

Toimitusjohtaja, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
§ 13 Linja-autovarikon polttoaine- ja vuorokausihuollon uuden valvontajärjestelmän hankinta, 10.06.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että asia merkitään tiedoksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)