Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2020

§ 59 Johtokunnan kokousten pitäminen ja kokouskutsun lähettäminen 

TRE:8138/00.01.01/2018

Valmistelija

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Lisätietoja päätöksestä

johtokunnan sihteeri Matleena Kallio, puh. 040 159 7591, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen varsinaisista jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

 

Päätösehdotus oli

Päätösehdotus. Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää arvioidun kokoustarpeen perusteella, 

että vuoden 2021 kevätkauden kokoukset pidetään klo 8:00 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimitiloissa seuraavina päivinä: ke 17.2., ke 17.3., ke 21.4 ja ke 19.5. Tampereen kaupungin kulloisenkin käytännön mukaan kokouksiin osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä.

että syyskauden osalta päätöksen kokousajankohdista tekee 1.6.2021 aloittava uusi johtokunta ja

että kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksissa viimeistään kolme päivää ennen kokousta. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

jäsenet ja varajäsenet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)