Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2020

§ 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.06.2020, § 74 myöntänyt Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan varajäsenelle Susanna Leinonen eron tästä luottamustoimesta ja samalla valinnut Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen uudeksi johtokunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Leila Tilviksen.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.  

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)