Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2020

§ 60 Kuukausiraportti 

TRE:1144/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus. Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, hyväksyä esitetyn marraskuun 2020 kuukausiraportin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)