Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2020

§ 55 Pöytäkirjan tarkastaminen 

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katri Pihlaja ja Minna Talonen  ja varalle Juha Joki ja Tatu Ahponen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katri Pihlaja ja Juha Joki ja varalle Leila Tilvis.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)