Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2020

§ 56 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Valmistelija

  • Ala-Maakala Ilkka, Liikennejohtaja

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin:

Liikennejohtaja 8.12.2020 § 5

Liikennejohtaja, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
§ 5 Suorien housujen pienhankinta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella, 07.12.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että asia merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)