Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.11.2020

§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden pykälän 50 ajaksi controller Ville Taivassalolle.

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.