Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.11.2020

§ 51 Päivittäishuollon palveluiden hankinta 

TRE:4758/02.07.01/2020

Valmistelija

  • Keinonen Kalle, Kalustopäällikkö

Perustelut

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 26.8.2020 päättänyt kilpailuttaa Tuomi-Logistiikan palveluita käyttäen linja-autojen päivittäishuoltoa koskevat palvelut vuosille 2021-2022 lisättynä kahdella optiovuodella.

Kilpailutusasiakirjat julkaistiin ja tarjouskilpa käytiin EU-kynnysarvon ylittävänä erityisalojen hankintalain määräysten mukaisesti. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yhdeksän tarjoajaa; All-Rounders One Oy, Alphas Finland Oy, Pirkanmaan Siistix Oy, Serveco Oy, Shinefx Oy, Siskon Siivous, SOL Palvelut Oy, Uusi Era Palvelut Oy ja Valkiisi T:mi. 

Valintaperusteena oli pelkkä hinta, sillä laatuasiat oli asetettu pakollisiksi vaatimuksiksi eikä niitä erikseen pisteytetty. Tarjouspyynnön julkaisun sekä tarjousten vastaanottamisen ja avaamisen hoiti Tampereen kaupungin hankinta-asiantuntijana toimiva Tuomi Logistiikka Oy.

Edullisimman tarjouksen jätti All-Rouders One Oy. Tarjoajan vertailuhinta on 235 888,40 euroa.  Näin arvioitu kokonaishinta hankinnalle, jos optiokaudet käytetään, on noin 1 milj. euroa. Tämä arvio ei sido Tampereen kaupunkia. Hankittavan palvelun kokonaisarvo täsmentyy TKL:n kalustomäärään kehityksen ja joukkoliikenteen tilaajan autopäivämäärän perusteella, eikä TKL kilpailutusehtojen mukaisesti siksi sitoudu päivittäishuoltopalveluiden osalta kilpailutuksessa käytettyjen arviomäärien hankintaan. 

Voittaneen tajoajan osalta on Tuomi Logistiikka Oy selvittänyt tilaajavastuulain edellyttämien velvoitteiden tuleen täytetyksi. 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Puheenjohtaja: Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos hankkii linja-autojen päivittäishuoltopalvelut vuosille 2021-2022, lisättynä kahdella erikseen päätettävällä optiovuodella, edullisimman tarjouksen tehneeltä All-Rounders One Oy:ltä ja

että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen puolesta valtuutetaan toimitusjohtaja Pekka Pirhonen allekirjoittamaan hankintaa koskeva sopimus tämän päätöksen saatua lainvoiman ja 

että toimitusjohtaja Pekka Pirhonen valtuutetaan tekemään myöhemmin päätökset mahdollisten optiokausien käytöstä ja 

että tarjousasiakirjat ovat julkisia vain asianosaisille, kunnes tämä päätös on saanut lainvoiman ja hankintasopimus on allekirjoitettu.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.
 

Tiedoksi

tarjoajat sekä Tuomi Logistiikka Oy