Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.11.2020

§ 49 Pöytäkirjan tarkastaminen 

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Johanna Santaniemi ja Tatu Ahponen (varalle Pekka Kivekäs ja Joanna Leino). 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Joanna Leino ja Tatu Ahponen (varalle Pekka Kivekäs).