Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.11.2020

§ 50 Tuotantosopimuksen uudistaminen 

TRE:6729/00.01.00/2020

Valmistelija

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos toimii kaupungin omana joukkoliikennepalveluiden tuottajana. Palveluiden tilaajana toimii Tampereen joukkoliikenne.

Nykyinen tuotantosopimus on päättymässä vuoden 2020 lopussa.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on laatinut yhdessä Tampereen joukkoliikenteen kanssa päivitetyn tuotantosopimuksen olemaan voimassa 1.1.2021 lukien toistaiseksi.

Contoller Ville Taivassalo:

”Konsernijaosto on asettanut TKL:lle sitovaksi toiminnalliseksi tavoitteeksi vuodelle 2021 tuotantosopimuksen päivittämisen, huomioiden tilaajayhteistyön ja palvelun laadun kehittäminen sekä vaihtoehtoisiin energiamuotoihin kohdistuvat direktiivin mukaiset vaateet. Valmisteltu tuotantosopimus vastaa omistajaohjauksen näkemyksen mukaisesti hyvin asetettuihin tavoitteisiin.”

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,

että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos osaltaan hyväksyy päivitetyn, 1.1.2021 voimaan astuvan, tuotantosopimuksen ja

että toimitusjohtaja Pekka Pirhonen valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen puolesta.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.
 

Tiedoksi

omistajaohjaus, Tampereen joukkoliikenne