Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.4.2021

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

 

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Läsnäolo-oikeus myönnetty sihteeriharjoittelija Eveliina Högermanille kaikkien pykälien ajaksi.

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)