Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.4.2021

§ 18 Kuukausiraportti 3/2021 

TRE:1998/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa. 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, hyväksyä esitetyn maaliskuun 2021 kuukausiraportin.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)