Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.4.2021

§ 16 Pöytäkirjan tarkastaminen 

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tatu Ahponen ja Minna Talonen (varalle Raija Kytöharju ja Juha Joki).

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)