Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.4.2021

§ 19 Toimitusjohtajan katsaus  

TRE:1222/00.01.02/2021

Valmistelija

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Lisätietoja päätöksestä

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa annetaan selvitys Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaneista tekijöistä, sekä muista joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi toimitusjohtaja katsauksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtajan katsauksessa käytiin lävitse ja keskusteltiin yleisesti omistajaohjauskeskustelusta, talokohtaisesta sopimuksesta, henkilöstöasioista ja varikkotiloista.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)