Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.4.2021

§ 17 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin:

Toimitusjohtaja 9.4.2021 §10

Kalustopäällikkö 15.4.2021 § 3

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että asia merkitään tiedoksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)