Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 101 Hatanpään kartanon julkisivujen perusparannuksen lopputilityksen hyväksyminen 

TRE:2688/10.03.06/2016

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajapäällikkö Jouko Toivonen, puh. 050 525 8514, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi Hatanpään kartanon julkisivujen perusparannuksen toteutussuunnitelman 19.4.2016. Työt käynnistyivät toukokuussa 2016 ja kohde vastaanotettiin 13.1.2017. Kohteen taloudellinen loppuselvitys pidettiin pääurakoitsijan kanssa 15.6.2017.

Kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, rakennesuunnittelusta A-Insinöörit Suunnittelu Oy, LVI-suunnittelusta Tilakeskuksen suunnitteluyksikkö ja sähkösuunnittelusta Granlund Tampere Oy.

Rakennustyöt toteutettiin kokonaisurakkana, pääurakoitsijana toimi Rappaustekniikka Laurell Oy.

Kohteen projektipäällikkönä toimi rakennuttajapäällikkö Jouko Toivonen Tilakeskuksen rakennuttamispalveluista. Töiden valvojana toimi rakennustöiden valvoja Jouni Huhtivuo Tilakeskuksen rakennuttamispalveluista.

Hankkeen tunnusluvut:

  Suunnitelma Toteutuma
Hankinta-arvo, milj.e 1,18 1,16
Töiden aloitus 5/2016 5/2016
Kohde valmis 11/2016 1/2017


Toteutussuunnitelman ja toteuman kustannusero on -20 073 euroa, mikä johtuu lisä- ja muutostyökustannusten arviota pienemmästä toteumasta. Töiden edetessä ilmeni, että koristerappauksia ei ollut tarvetta uusia suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. Urakoitsija hyvitti tekemättä jääneet osat tarjouksen liitteessä ilmoitetuilla yksikköhinnoilla. Hankkeen yleiskustannus on veloitettu 6 %:n mukaan, toteutussuunnitelmassa laskennallinen yleiskustannus on 3 %, mikä johtuu siitä, että hanketta avattaessa isännöitsijän arvio loppukustannuksista oli 900 000 euroa, jolloin hankkeen yleiskuluksi on määritetty 6 %.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Mölsä, Toimitusjohtaja

Hatanpään kartanon julkisivujen perusparannuksen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Rakennuttajapäällikkö Jouko Toivonen ja rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen olivat asiantuntijoina kuultavina läsnä kokouksessa kello 15.27–15.40 ennen pykälien 101 ja 102 käsittelyä ja päätöksentekoa.

Jäsen Elina Sirén sapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 15.28.

Tiedoksi

Jouko Toivonen, Jukka Kauppinen, Heikki Keto, Jani Knuuttila Jani, Niko Suoniemi, Irja Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)