Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 102 Johanneksen koulutalon kellarikerroksen sisäilmaperusparannuksen lopputilityksen hyväksyminen 

TRE:3241/10.03.06/2016

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajapäällikkö Jouko Toivonen, puh. 050 525 8514, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi Johanneksen koulutalon kellarikerroksen sisäilmaperusparannuksen toteutussuunnitelman 18.5.2016. Työt käynnistyivät toukokuussa 2016, ja ne suoritettiin neljässä vaiheessa koulun toimintaa mukaillen. Perusparannukset viimeiset vaiheet vastaanotettiin 31.8.2017. Vastaanottotarkastuksen jälkeen todettiin pääurakoitsijan kanssa yksimielisesti, että erillistä taloudellista loppuselvitystä ei ole tarvetta järjestää.

Kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, rakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy, LVI-suunnittelusta Tilakeskuksen suunnitteluyksikkö ja sähkösuunnittelusta Sähkösuunnittelu Kuortti. Urakka-alueella sovellettiin koko rakennuksen rakennusautomaatiosaneerauksen suunnitelmia, jotka on laatinut Sweco Talotekniikka Oy.

Rakennustyöt toteutettiin kokonaisurakkana. Pääurakoitsijana toimi Rakennustoimisto Hato Oy ja rakennusautomaatiourakoitsijana Schneider Electric Finland Oy.

Kohteen projektipäällikkönä toimi rakennuttajapäällikkö Jouko Toivonen Tilakeskuksen rakennuttamispalveluista. Töiden valvojana toimi rakennustöiden valvoja Jarno Nordling Tilakeskuksen rakennuttamispalveluista.


Hankkeen tunnusluvut:

  Suunnitelma Toteutuma
Brutto-ala, m2 1 180 1 180
Tilavuus, m3 4 360 4 360
Hankinta-arvo,
milj. e
1,50
 
1,61
 

Bruttoala-
kustannukset, e/m2

1 271,19
 
1 364,41
 
Töiden aloitus 5/2016 5/2016
Kohde valmis 8/2017 8/2017

 

Toteutussuunnitelman ja toteuman kustannusero on + 106 647,73 euroa, mikä johtuu lisä- ja muutostyökustannusten sekä lisäsuunnittelukustannusten arviota suuremmasta toteumasta. Alapohjarakennetta purettaessa kävi ilmi, että kellarin vanhan lattian alustäytön materiaali oli suunnitelman mukaisen hiekan sijaan erittäin tiivistä kivistä moreenia. Lattiarakenteiden alta löytyi suunnitelmissa esiintymättömiä suuria kanaalirakenteita, joita jouduttiin tukemaan, osastoimaan ja alipaineistamaan. Tekstiilityön tilojen 2010-luvulla uusitun lattiarakenteen alta löytyi asbestia sisältävä kerros ja PAH-yhdisteitä sisältäviä materiaaleja. Purettujen välikattorakenteiden alta paljastui kantavia teräsrakenteita, jotka palosuojattiin ja kappaholvit restauroitiin. Rakentamisvaiheessa talotekniikan reittejä jouduttiin muuttamaan monessa eri paikassa. Rakennuksen kolme sivua kaivettiin auki, kiviperustuksien päälle valettiin betonimantteli, joka vesieristettiin ja rakennettiin salaojitusjärjestelmä. Hankkeen yleiskustannus on veloitettu osittain 6 %:n mukaan, toteutussuunnitelmassa laskennallinen yleiskustannus oli 3 %. Tämä johtuu siitä, että hanketta avattaessa isännöitsijän arvio loppukustannuksista oli alle 1,0 milj. euroa, jolloin hankkeen yleiskuluksi on määritetty 6 %.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Mölsä, Toimitusjohtaja

Johanneksen koulutalon kellarikerroksen sisäilmaperusparannuksen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Rakennuttajapäällikkö Jouko Toivonen ja rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen olivat asiantuntijoina kuultavina läsnä kokouksessa kello 15.27–15.40 ennen pykälien 101 ja 102 käsittelyä ja päätöksentekoa.

 

Tiedoksi

Jouko Toivonen, Jukka Kauppinen, Jani Knuuttila, Niko Suoniemi, Jenni Pitkänen, Irja Peltoniemi, Petri Peltonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)