Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)