Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa hankearkkitehti Jarmo Viljakalle pykälän 100 käsittelyn ajaksi, rakennuttajapäällikkö Jouko Toivoselle pykälien 101 ja 102 käsittelyn, rakennuttajainsinööri Marko Leinolla pykälän 103 käsittelyn ajaksi, rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppiselle pykälien 100–106 ja 108 käsittelyn ajaksi sekä hallintopäällikkö Mauri Heikkiselle pykälän 107 käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)