Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 103 Linnainmaan hyvinvointikeskuksen toisen vaiheen lopputilityksen hyväksyminen 

TRE:7872/10.03.06/2016

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajainsinööri Marko Leino, puh. 050 555 5528, etunimi.sukunimi@tampere.fi,

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Linnainmaan hyvinvointikeskuksen toisessa vaiheessa Linnainmaan terveysaseman tiloihin keskitettiin alueen perusterveydenhoidon vastaanottotoiminta, suun terveydenhoito ja osa hyvinvointineuvolasta.

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi Linnainmaan hyvinvointikeskuksen toisen vaiheen toteutussuunnitelman 30.3.2017. Toisen toteutusvaiheen työt käynnistyivät huhtikuussa 2017, ja kohde vastaanotettiin kokonaisuudessaan 6.10.2017. Kohteen taloudellinen loppuselvitys pidettiin pääurakoitsijan kanssa 15.11.2017.

Hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastasi BST-Arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy ja LVIS-suunnittelusta Granlund Tampere Oy.

Rakennustyöt toteutettiin kokonaisurakkana, pääurakoitsijana toimi Rakennustoimisto Hato Oy.

Kohteen projektipäällikkönä toimi rakennuttajainsinööri Marko Leino Tilakeskuksen rakennuttamispalveluista. Töiden valvojana toimi Insinööritoimisto Jorma Väänänen Oy.

Hankkeen tunnusluvut:

  Hanke-
suunnitelma
28.10.2016
Toteutus-
suunnitelma
30.3.2017
Toteuma

 
Hankinta-arvo,
euroa
1 635 000
 
1 196 793
 
1 205 000
 
Töiden aloitus 3/2017 4/2017 4/2017
Kohde valmis 11/2017 11/2017 11/2017

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Mölsä, Toimitusjohtaja

Linnainmaan hyvinvointikeskuksen toisen vaiheen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Rakennuttajainsinööri Marko Leino ja rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen olivat asiantuntijoina kuultavina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana kello 15.42–15.45 ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Jukka Kauppinen, Marko Leino, Kirsti Hankela, Heikki Keto, Niko Suoniemi, Jani Knuuttila, Anniina Tirronen, Eeva Torppa-Saarinen, Irja Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)