Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 105 Pääkirjasto Metson toisen ja kolmannen perusparannusvaiheen lopputilityksen hyväksyminen 

TRE:5032/10.03.06/2015

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 3210 355, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Arkkitehtien Raili ja Reima Pietilän suunnittelema pääkirjasto Metso valmistui vuonna 1986. Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri -kirjassa rakennukselle on annettu arvoluokitus RM II (rakennustaiteellisesti erittäin merkittävä, alkuperäisyysaste suuri), valtakunnallisesti merkittävä. Rakennus on myös kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu arkkitehtuurikohde.

Pääkirjasto Metson tilamuutokset lähtivät kirjastorakennuksen tarpeista palvella yhä enemmän eri yhteisöjä. Myös tilojen käyttö muuhun kuin varsinaisiin kirjastopalveluihin on kasvanut voimakkaasti. Kirjasto tarjoaa palveluja yhä enemmän verkossa. Fyysiset kokoelmat eivät häviä, mutta niiden suhteellinen osuus on pienentynyt, jolloin yleisötiloja voidaan käyttää uudella tavalla. Kirjasto on ennen muuta ihmisten kokoontumispaikka ja informaatiokeskus, jossa pidetään sekä suuria luentotilaisuuksia että pienimuotoisempia paneeleja, keskustelutilaisuuksia, tapahtumia tai tapaamisia.

Toisena syynä tilamuutoksiin on ollut useiden käyttäjien siirtyminen pois rakennuksesta. Perusparannuksen yhteydessä Muumilaakson, Muumimyymälän, Kivimuseon, Tampereen Voimian ja Tampereen Infran käytössä olleet tilat on muutettu kirjastotoiminnan käyttöön. Lisäksi rakennukseen siirtyi Frenckellin lehtilukusali.

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi pääkirjasto Metson perusparannuksen ja kirjaston tilojen laajennuksen tarveselvityksen 10.9.2008 ja hankesuunnitelman 4.11.2010. Lautakunta ja Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyivät hankesuunnitelman päivityksen 30.10.2014.

Pääkirjasto Metson perusparannustöiden ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2011–2012 rakennettiin kirjaston pääkerrokseen lainausautomaatin tarvitsemat tilat, tehtiin muutoksia kirjastosalin työtiloihin ja muutettiin aiemmat lainaustoimistotilat aulaan liittyviksi oleskelutiloiksi.

Perusparannuksen toisessa ja kolmannessa vaiheessa tehtiin isoimmat käyttötarkoituksen muutokset pohjakerroksessa. Uudet yleisötilat, luentosalit ja hiljaisen työskentelyn tilat ryhmiteltiin lasiseinäisen, pyöreän aulan ympärille ja tilojen yhteyttä pääkerrokseen parannettiin. Pohjakerrokseen keskitettiin kirjaston kaikki varastot. Kerroksen aputiloja, jätehuoltotilaa ja siivouskeskustilaa parannettiin ja laajennettiin.

Ylimmästä kerroksesta pohjakerrokseen siirtyvien luentosalien tilalle rakennettiin lehtilukusali. Pääkerroksessa vahtimestarien taustatyötila ja kokoelmatila muutettiin yleisölle avoimeksi luku- ja työskentelytilaksi. Asiakaspalveluun, kirjalogistiikkaan ja hankintaan liittyviä henkilöstön työtiloja lisättiin ja parannettiin.

Kaikissa kerroksissa kunnostettiin kuluneita ja vaurioituneita rakennusosia ja -pintoja. Vesikatto uusittiin siltä osin, kun sitä ei ollut aiemmin jo tehty. Etelä- ja länsisivun ikkunoiden umpiolasielementit uusittiin auringonsuojalaseiksi. Pääportaat ja niihin liittyvä luiska kunnostettiin. Piha-alueelle tehtiin toiminnallisia parannuksia ja korjauksia.

Pääkirjasto Metson talotekniikka perusparannettiin toisessa ja kolmannessa vaiheessa. Ilmastointilaitos IV-koneineen uusittiin lähes kokonaan, ja pohjakerrokseen rakennettiin uusi ilmastointikonehuone. Lämmönjakolaitteet ja jäähdytyskoneet sekä vesijohtojen runkolinjat ja pohjaviemärit uusittiin. Rakennukseen lisättiin modernin kirjastotoiminnan mukaista asiakkaita palvelevaa AV- ja tietotekniikkaa. Kaikki valaisimet kunnostettiin tai uusittiin. Rakennusautomaatiojärjestelmä uusittiin kokonaan.

Kohteen projektipäällikköinä toimivat rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen ja rakennuttajainsinööri Tero Keisu. Rakennuttajakonsulttina ja rakennustöiden valvojana toimi DUCO Rakennuttaja Oy. Talotekniikkatöiden valvonnan hoitivat Tilakeskuksen omat valvojat.

Hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy. Rakennesuunnittelijana toimi A-Insinöörit Suunnittelu Oy, LVI-suunnittelijana Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy ja sähkösuunnittelijana Sähkösuunnittelu Kuortti.

Rakennus- ja talotekniikkaurakat kilpailutettiin EU-menettelyn mukaisina avoimina hankintakyselyinä. Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi hankkeen toteutussuunnitelman 17.12.2015.

Rakennustyöt aloitettiin tammikuussa 2016 ja kohde vastaanotettiin heinäkuussa 2017. Rakennustöistä vastasi AW-Rakennus Oy, LV-töistä Are Oy, sähkötöistä Bravida Tampere Oy, IV-töistä KaihlaSet Oy ja rakennusautomaatiotöistä Fidelix Oy.

Hankkeen tunnusluvut:

  Suunnitelma Toteutuma
Bruttoala m2 11 307 11 307
Tilavuus 51 600 51 600
Hankinta-arvo milj.e 9,67 9,58
Bruttoala-
kustannukset e/m2
856 847
Työllistävä vaikutus,
henkilötyökuukautta
155 153
Toöiden aloitus 1/2016 6/2016
Kohden valmis 6/2017 7/2017

 

Koko hankkeeseen oli osoitettu 10,7 milj. euron määräraha, josta käytetään kaikkiaan 10,35 milj. euroa.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Mölsä, Toimitusjohtaja

Pääkirjasto Metson toisen ja kolmannen perusparannusvaiheen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen oli asiantuntijana kuultavana läsnä kokouksessa kello 15.47–15.52 ennen pykälien 104 ja 105 käsittelyä ja päätöksentekoa.

Tiedoksi

Jukka Kauppinen, Tero Keisu, Lauri Savisaari, Toimi Jaatinen, Pirkko Lindberg, Niko Suoniemi, Jani Knuuttila, Irja Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)