Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 104 Pohjolan päiväkodin sisäilmaperusparannuksen lopputilityksen hyväksyminen 

TRE:5080/10.03.06/2016

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajainsinööri Teemu Alavenetmäki, puh. 040 703 3549, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi Pohjolan päiväkodin sisäilmaperusparannuksen toteutussuunnitelman 25.8.2016. Työt käynnistyivät syyskuussa 2016 ja kohde vastaanotettiin 12.4.2017. Kohteen taloudellinen loppuselvitys pidettiin pääurakoitsijan kanssa 19.4.2017.

Kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehdit MY Oy, rakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy, LVIA-suunnittelusta Sol-Air Oy ja sähkösuunnittelusta Sähkölinna Oy.

Rakennustyöt toteutettiin kokonaisurakkana. Kokonais- ja pääurakoitsijana toimi Rakennusliike Tikirak Oy ja rakennusautomaatiotöistä vastasi Fidelix Oy.

Kohteen projektipäällikkönä toimi rakennuttajainsinööri Teemu Alavenetmäki Tilakeskuksen rakennuttamispalveluista. Töiden valvojana toimi Insinööritoimisto Jorma Väänänen Oy.

Pohjolan päiväkodin sisäilmaperusparannuksen tunnusluvut:

  Suunnitelma Toteuma
Bruttoala, m2 622 622
Hankinta-arvo milj. e 1,23 1,33
Bruttoala kustannukset e/m2 1 976 2 137
Töiden aloitus 9/2016 9/2016
Kohde valmis 4/2017 4/2017

 

Toteutussuunnitelman ja toteuman kustannusero on 99 690 euroa (7,5 %), mikä johtuu lisä- ja muutostyökustannusten noususta sekä suuremmasta yleiskustannusprosentista. Kustannuksia nosti toteutuksen aikana todettu tarve uusia rakenteita laajemmin ja teknisten järjestelmien sovittaminen mataliin tiloihin. Hankkeen laskennallisena yleiskustannusprosenttina on ollut 6 % suunnitellun 3 %:n sijasta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Mölsä, Toimitusjohtaja

Pohjolan päiväkodin sisäilmaperusparannuksen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen oli asiantuntijana kuultavana läsnä kokouksessa kello 15.47–15.52 ennen pykälien 104 ja 105 käsittelyä ja päätöksentekoa.

Tiedoksi

Jukka Kauppinen, Jussi Kuoppala, Teemu Alavenetmäki, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Jani Knuuttila, Vesa-Matti Kangas, Kristiina Järvelä, Paula Vänninmaja, Irja Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)