Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

Perustelut

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta

  • toimitusjohtaja Petri Mölsän päätöksiin 28.11.–14.12.2017 §:t 280–294 eikä
  • rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppisen päätökseen 12.12.2016 § 31.

Päätöspöytäkirjat pidetään johtokunnan jäsenten nähtävinä ennen kokousta kokoushuoneen pöydällä.

Päätösehdotus oli

Asia merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)