Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 106 Tampere-talon tilamuutos- ja laajennushankkeen kustannusarvion ylityksen hyväksyminen 

TRE:5144/10.03.06/2015

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi Tampere-talon toiminnallisen uudistushankkeen tarveselvityksen teknisten uudistusten osalta 24.4.2014 ja tilamuutosten osalta 18.6.2014. Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi Tampere-talon teknisten uudistusten toteutussuunnitelman 22.5.2014. Lautakunta hyväksyi tilamuutosten ja laajennuksen hankesuunnitelman 20.11.2014 ja Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta 27.11.2014. Lautakunta hyväksyi hankkeen toteutussuunnitelman 17.9.2015 ja Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta 24.9.2015.

Tampere-talo liitettiin Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukokylmäverkostoon ja varustettiin kylmäkeskuksella kesällä 2014. Samassa yhteydessä uusittiin rakennuksen lämmönjakokeskus. Jäähdytys- ja lämmitysverkoston laitteissa varauduttiin tulevaan uudistushankkeeseen.

Tampere-talon laajennusosan maanrakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2015, ja ne valmistuivat aikataulun mukaisesti elokuussa 2015. Tilamuutosten ja laajennushankkeen varsinainen rakennusurakka alkoi 20.10.2015. Laajennusosan piti olla valmis 17.5.2016, ja koko hanke piti vastaanottaa 20.4.2017. Laajennusosa otettiin osittain käyttöön 25.5.2016, ja osa tiloista saatiin käyttöön vasta elokuussa 2016. Rakennushankkeen vastaanottotarkastus pidettiin 20.4.2017, jolloin otettiin vastaan kaikki muut urakat paitsi rakennusurakka. Rakennusurakoitsijalle annettiin 15.6.2017 reklamaatio ja 22.6.2017 purku-uhkainen varoitus, joissa vaadittiin töiden loppuunsaattamista sillä uhalla, että tilaaja teettää työt loppuun urakoitsijan kustannuksella jonkun toisen tekijän toimesta.

Toinen vastaanottotarkastus pidettiin 3.7.2017, jolloin todettiin, että rakennusurakan työt ovat edelleen niin kesken, ettei niitä voida ottaa vastaan. Tarkastuskokouksen jälkeen urakoitsijalle ilmoitettiin, että urakkasopimus puretaan ja työmaa otetaan haltuun. Tilakeskuksella ja rakennusurakoitsijalla on näkemysero töiden valmiusasteesta, laadusta ja korjausvastuusta sekä urakan aikataulusta ja muista vastuista. Käydyt neuvottelut eivät ole vielä johtaneet sovintoesitykseen. Töiden loppuunsaattaminen on kuitenkin Tampere-talon toiminnan kannalta välttämätöntä.

Vuoden 2017 talousarviossa hankkeen kustannusarvio oli 18,8 milj. euroa. Toteutuskustannusennuste on 20,68 milj. euroa, joka ylittää kustannusarvion 10,0 %:lla.

Kaupunginvaltuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja muita kaupungin viranomaisia. Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen osalta valtuustoon nähden sitovia ovat nettoinvestoinnit. Talonrakennushankekohtaiset kustannusarviot ovat sitovia siten, että Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta voi perustellusta syystä hyväksyä uudisrakennushankkeissa 5 %:n ylityksen ja peruskorjaus- ja perusparannushankkeissa 15 %:n hankekohtaisen ylityksen talonrakennusinvestointien kokonaissumman rajoissa. Tampere-talon toiminnallinen uudistushanke rinnastetaan hankkeena peruskorjaus- ja perusparannushankkeisiin, joten Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunnalla on toimivalta hyväksyä kustannusarvion ylitys.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Mölsä, Toimitusjohtaja

Tampere-talon tilamuutos- ja laajennushankkeen 18,8 milj. euron kustannusarvion ylitys 1,88 milj. eurolla hyväksytään ja vuodeksi 2017 hyväksyttyä hankekohtaista 3,795 milj. euron määrärahaa korotetaan 113 000 eurolla yhteensä 3,908 milj. euroon siten, että vuoden 2017 talousarvion talonrakennusinvestointien kokonaismäärärahaa ei ylitetä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen oli asiantuntijana kuultavana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana kello 16.07–16.39 ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Paulina Ahokas, Marko Koivisto, Jukka Kauppinen, Jani Knuuttila, Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Irja Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)