Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Toimitusjohtajan katsaus 

TRE:115/00.01.03/2017

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Mölsä, Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen oli asiantuntijana kuultavana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana kello 17.00–17.04 ennen päätöksentekoa.

Toimitusjohtajan katsauksessa kuultiin selvitykset Tredun Hepolamminkadun toimipisteen B-talon LVI-perusparannuksen ja muutostöiden lopputilityksestä sekä Tilakeskuksen tulostilanteesta 30.11.2017.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)