Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 12.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 33 Hankinta-asiantuntijan rekrytointi 

TRE:1824/01.02.01/2020

Valmistelija

  • Rautavaara Maarit, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö-​ ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara,​ puh. 041 730 0972,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hankinta-asiantuntijan rekrytointi sisältyy Liiketoiminnan tuen organisaatiomuutokseen elokuulta 2019. Hankintatoimen kehittäminen on tärkeässä roolissa Tampereen Vedessä ja rekrytointia on tarve aikaistaa aikaisemmasta suunnitelmasta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi Hankinta-asiantuntijan tehtävä ja rekrytoinnin aloitus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Edellytettiin, että toimitusjohtaja nimeää viipymättä vt. hankintahenkilön, joka valvoo ja tarkastaa koko hankintaprosessia ja raportoi siitä johtokunnalle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)