Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 12.3.2020

§ 37 Muut asiat 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tampereen Veden organisaatiossa valmistellaan suunnitelma sisäisen tarkastuksen, henkilöstöhallinnon ja konsernihallinnon kanssa käytyjen keskustelujen kautta esiin nousseiden puutteiden korjaamiseksi.

Kun suunnitelma on valmis ja käsitelty Tampereen Veden hallinnossa, se käydään läpi konsernihallinnon kanssa yhteistyössä.

Molempien osapuolten hyväksymän suunnitelman toteutuksesta raportoidaan vähintään Tampereen Veden johtokunnan kokousrytmin mukaisesti konsernihallinnolle, henkilöstöhallinnolle ja sisäiselle tarkastukselle.

 

Käsiteltiin Koronaviruksen aiheuttamia toimenpiteitä Tampereen Vedessä.

Käsiteltiin  kunta –alan mahdollisia työtaistelutoimenpiteitä.                     

Ehdotetaan Riskienhallintaseminaarin päiviä:

25.3. klo 16 2h

1.4. klo 16 2h

Päätös

Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)