Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 12.3.2020

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana maanantaina 16.3.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Arja Tuppurainen ja Erkki Salopino (varalla Taru Kaario ja Hannes Tuohiniitty).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)