Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 12.3.2020

§ 32 Tampereen Veden hankintastrategia 

TRE:1792/02.07.01/2020

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Veden hankintastrategia on osa vuonna 2018 aloitettua hankintatoiminnan kehittämistä. Tampereen Veden johtokunta seuraa sisäisen tarkastuksen raportin mukaisten suositusten toteutumista säännöllisesti kokouksissaan. Hankintastrategiaa varten on tehty taustatietojen selvittelytyötä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Hyväksytään sisäisen tarkastuksen suositusten mukainen Tampereen Veden hankintastrategian taustatietojen selvittelytyö.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)