Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 12.3.2020

§ 35 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi  Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-​oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 20.2. - 12.3.2020. Päätökset ovat olleet  nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja Virta -​työtilassa.

 

§ 28 Tampereen seudun Keskuspuhdistamo Oy:n, Tampereen kaupungin ja Tampereen Vesi Liikelaitoksen välinen yhteistoimintasopimus kunnallistekniikasta

§ 29 Vanamon alikäytävän rakennusurakka

§ 31 Messukylän ja Hyhkyn pohjavesilaitosten radonin poiston rakennuttamis- ja valvontatehtävien hankinta pienhankintana

§ 32 Raholan jätevedenpuhdistamon tertiäärikäsittelyn korjaus- ja muutostöiden hankinta

§ 33 Raholan jätevedenpuhdistamon mikroturbiinin huoltopalvelun hankinta 2020 - 2024

§ 36 Pyhäjärven syvänteiden hapettamisurakka

§ 37 Hatanpäänkadun yhteisrakentamishanke

§ 40 Vedenjakelumallin päivitys, option käyttöön ottaminen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)