Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 124 Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2022 palvelu- ja vuosisuunnitelma 

TRE:5281/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Saarinen Johanna, Talous- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ​ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, ​puh. 040 187 4582,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, ​puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 – 2025 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuun sitovaan liikeylijäämätavoitteeseen ja toiminnan tavoitteisiin.

Liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen kaupungin ja Tampereen Veden strategian toteuttamiseen ja johtokunnan alaisen toiminnan johtamiseen.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt johtokunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen liikelaitoksen toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

Tampereen Veden johtokunnan toimivalta palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisessä perustuu Tampereen kaupungin hallintosäännön 17 §:ään, jonka mukaan johtokunta päättää tehtäväalueensa osalta palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisestä.

Tampereen Veden liikeylijäämätavoite vuodelle 2022 on 27,421 miljoonaa euroa. Peruspääoman korvaus vuodelle 2022 on 14,7 milj. euroa. Investoinnit vuodelle 2022 ovat 21 milj. euroa, josta 17,4 milj. euroa kohdistuu vesi- ja viemäriverkostojen saneeraukseen ja laajennukseen ja 3,6 milj. euroa vedentuotannon ja jätevedenpuhdistuksen laitosrakentamiseen ja saneeraukseen. Taksan korotusta ei tehdä vuodelle 2022. Vuoden 2021 toteutuneen kulukertymän ja ensi vuoden arvioidun kulukertymän perusteella taksan korotuksille ei ollut tarvetta. Muilta osin vuosisuunnitelma noudattaa talousarviota. Talouden suunnitelmavuosissa on huomioitu Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n Sulkavuoren puhdistamon toiminnan käynnistyminen. 

Vuoden 2022 talousarviossa kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa on liikelaitoksen liikeylijäämä. Lisäksi Tampereen Vesi liikelaitoksen osalta erikseen sitovaksi on määritelty nettoinvestoinnit.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman sisältämät toiminnan tavoitteet kuvaavat, mitä johtokunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä tehdään, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Tampereen Veden toiminnan tavoitteet ovat; vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla, vesijohtoverkoston pitkän tähtäimen toimintavarmuudesta huolehditaan, verkostojen kuntoarvio ja investointisuunnitelma on valmistunut, asiakastyytyväisyys: palveluun liittyvien tekijöiden mittari on noussut verrattuna edellisen asiakastyytyväisyystutkimuksen mittaukseen sekä sairauspoissaoloprosentti ei nouse vuoden 2019 tasosta ja vakavien tapaturmien määrä laskee.

Tampereen Vesi toteuttaa edellä mainittuja toiminnan tavoitteiden toteutumista. Kukin tavoite sisältää yhden tai useamman toimenpiteen. Toimenpiteistä esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat vuodelle 2022.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tampereen Vesi liikelaitoksen vuoden 2022 palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään.

Liikelaitoksen toimitusjohtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anita Laine, Sami Suojanen