Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

§ 127 Toimitusjohtajan katsaus 

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm.

- Korona-viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan

- Vesijohtoveden laatu ja jätevesien puhdistustulokset

- Ympäristölupavaatimusten täyttyminen

- Ajankohtaiset henkilöstöasiat

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.