Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

§ 128 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Toimitusjohtaja, Tampereen Vesi
§ 132 Koivistonkylän paineenkorotusaseman runkovesijohto, 16.11.2021
§ 133 Jätevesilinjojen saneeraus, 16.11.2021
§ 134 Vesi- ja jätevesipumppujen huollon hankinta, 18.11.2021
§ 135 Sähkömoottorien huollon hankinta, 18.11.2021
§ 136 Viinikanlahden lingon vaihteen hankinta, 07.12.2021
§ 138 Kaupinojan saneerauksen loppuunsaattaminen, pääurakka, kannustepalkkiot 5-7, 07.12.2021
§ 139 Suuntaporaus kaapeleiden alitse Rautaharkossa, 07.12.2021
§ 140 Investointihankkeiden asiantuntijapalveluiden hankinta, option käyttöönotto, 07.12.2021
§ 143 Pursikadun vesihuollon saneeraus, 07.12.2021
§ 144 Hyhkyn vedenottamon saneerauksen jaetun urakan toisen vaiheen (option) hankinta, 07.12.2021
§ 146 Tampereen Vesi Liikelaitoksen hankinta- ja tilausoikeudet sekä menojen hyväksymisoikeudet 1.12.2021, 07.12.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.