Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.4.2019

§ 41 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne 

TRE:601/11.03.03/2018

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 5.10.2017 § 61, että Kaupinojan puhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne käsitellään jokaisessa kokouksessa omana asianaan.
Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tämän hetkisen tilanteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.