Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.4.2019

§ 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kanerva Esa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätettin muuttaa asoiden käsittelyjärjestystä siten, että § 42 Haapalinnan alueen kiinteistöjen vahingonkorvausvaatimukset siirrettiin viimeistä edelliseksi eli § 46 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus jälkeen.