Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.4.2019

§ 47 Muut asiat 

Perustelut

Ei muita asioita.