Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.4.2019

§ 39 Pöytäkirjan tarkastajat 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana torstaina 18.4.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kanerva Esa

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Toni Hemminki ja Hannes Tuohiniitty (varalla Helena Nieminen ja Katja Karintaus).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.