Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 44 Talouden seuranta 1-2 /2019 

TRE:2780/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Saarinen Johanna, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tammi-helmikuun 2019 liikevaihto oli 7,0 milj. euroa. Liikevaihto jäi hieman vuosisuunnitelmasta mutta ylitti edellisvuoden 0,6 milj. eurolla. Tehdyt hinnan korotukset näkyvät nyt vuoden 2019 luvuissa, jonka vuoksi toteuma on noussut viime vuodesta. Vaikka liikevaihto on jäänyt vuosisuunnitelmasta, ei ole vielä syytä muuttaa koko vuoden ennustetta. Tarkkailemme liikevaihdon kehittymistä ja jaksottumista vielä pidemmälle.

Materiaalien ja palveluiden toteuma on jäänyt merkittävästi (1,3 milj. euroa) alle vuosisuunnitelman mutta syynä on hankintojen kohdistuminen eri ajanjaksolle kuin vuosisuunnitelmavaiheessa on arvioitu. Myös muut kuluerät ovat toteutuneet alle vuosisuunnitelman ja edellisvuoden tason, joka on johtanut vuosisuunnitelmaa 0,4 milj. euroa parempaan liikeylijäämään (1,5 milj. euroa). Tilikauden ollessa vasta alussa, ei kuitenkaan ennustetta ole päivitetty, sillä ei ole nähtävissä että kyse olisi suoranaisista säästöistä, vaan ajallisen kohdistumisen muutoksista vuosisuunnitelmavaiheeseen.

Investointien toteuma tammi-helmikuussa oli 1,4 milj. euroa. Investoinneista on käytetty yli 1,2 milj. euroa verkostojen rakentamiseen. Suurimpina kohteina raitiotien Vedelle aiheuttamat työt 0,1 milj. euroa ja Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos 0,2 milj. euroa. Laitosrakentamisen toteuma on 0,2 milj. euroa suurimpana kohteenaan Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos. Koko vuoden investointien ennusteen odotetaan toteutuvan suunnitellusti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jouni Markkanen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17:28.

Tiedoksi

Anita Laine, Arto Vuojolainen, Marjaana Kivimäki, Mari Saastamoinen