Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.4.2019

§ 46 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus. 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 8.3. - 16.4.2019. Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja Virta -työtilassa.

§ 42 Haapalinnan alueen kiinteistöjen vahingonkorvausvaatimukset käsiteltiin tämän asian jälkeen.

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.