Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2022

§ 57 Ajankohtaiset asiat 

TRE:6119/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, ​puh. 040 556 0604, ​etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

- Kierros Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksella

- Huoltovarmuuteen liittyvien asiakirjojen käsittely, talous- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen

- Johtokunnan pöytäkirjan laatimiskäytännöt, talous- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen

- TA2023 investointikehyksen muutos, talous- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hyypiä Jouni, Tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Tuotantojohtaja Riitta Kettunen oli paikalla tämän asian käsittelyssä kohdan kierros Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksella ajan. 

Asian esittelijänä toimi Petri Jokelan sijaan Jouni Hyypiä (viittaus § 56 läsnäolo- ja puheoikeudet).