Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2022

§ 58 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne 

TRE:409/11.03.03/2021

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus on valmistunut vuonna 2021. Saneerauksen loppudokumentointi on meneillään. Vedenpuhdistusprosessin käyttöä optimoidaan erillisen tavoiteohjelman pohjalta. Näsijärven veden laatua seurataan säännöllisesti. 

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraushankkeen ja loppudokumentoinnin tilannekatsauksen. 

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hyypiä Jouni, Tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Asian esittelijänä toimi Petri Jokelan sijaan Jouni Hyypiä (viittaus § 56 läsnäolo- ja puheoikeudet).