Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2022

§ 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ivanoff Antti

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.