Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2022

§ 56 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ivanoff Antti

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

Tuotantojohtaja Riitta Kettuselle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus § 57 Ajankohtaiset asiat (kierros Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksella) asian ajaksi. 

Päätös

Kokouksessa todettiin, että johtokunnan esittelijä toimitusjohtaja Petri Jokela on poissa. Hallintosääntö 134 § mukaan esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen varahenkilönsä toimii esittelijänä.

Tämän kokouksen esittelijän varahenkilönä toimii tekninen johtaja Jouni Hyypiä.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksen:

Tekninen johtaja Jouni Hyypiälle myönnetään läsnä- ja puheoikeus koko kokouksen ajaksi.

Tuotantojohtaja Riitta Kettuselle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus § 57 Ajankohtaiset asiat (kierros Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksella) asian ajaksi.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.