Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2022

§ 55 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 20.6.2022.  

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ivanoff Antti

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kalle Kiili ja Arja Rantanen (varalla Toni Hemminki ja Taru Kaario).   

 

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taru Kaario ja Arja Rantanen (varalla Erkki Salopino ja Heidi Jokela).